Vordingborg Firmasport


Møder
2014-201513
November

Klubaften
hyg og byg
50 MHz test

20
November

Klubaften
hyg og byg

27
November

Klubaften
hyg og byg

2
December

144 MHz
Contest

4
December

Klubaften
hyg og byg
10-m
Contest

9
December

433 MHz
Contest

11
December

Klubaften
hyg og byg
50 MHz
Contest

18
December

Glædelig
Jul

Gløgg og Æbleskiver

6
Januar

144 MHz
Contest

8
Januar

Godt Nytår


13
Januar

Klubaften
hyg og byg
433 MHz
Contest

OZ8SMA, Sydsjælland & Møn afdelingen fylder 30 ården 2. december 2012Et historisk tilbageblik af OZ7NQ (OZ1BPB), Niels E. HolmI OZ nr. 11, 2002 bragte jeg nedenstående artikel fra dengang da afdelingen blev 20 år.
Jeg bringer her en nyrevideret udgave.

I eftersommeren 1982 havde en kreds af Sydsjællandske og Mønske radioamatører et brændende ønske om at få etableret en lokalafdeling af EDR. Antallet af licenserede radioamatører var dengang støt stigende, og de nærmeste lokale afdelinger lå i Næstved hhv. Nykøbing F.

Alle licenserede amatører på Sydsjælland og Møn, ca. 75 amatører (i følge P&T’s QTH liste), var blevet indbudt brev til et møde på Mern Hotel. Mødet var berammet til den 2. dec. 1982. klokken 20:00. Senere har jeg fået oplyst af OZ5GF, Leif, at EDR Lolland Falster i sin tid var blevet stiftet i baglokalet hos radioforhandleren i Mern. Denne radioforretning lå stadig i 1982 lige skråt over for Mern Hotel.

Jeg var ganske overrasket over fremmødet denne decemberaften. Lokalet var stuvende fuldt, det så overvældende ud, men i virkeligheden var vi kun 22. Vi Mønboere var mødt talstærkt op: OZ5VP Villy, OZ1BOO Jens (Kristoffersen), OZ1FOW Jens (Andersen), OZ1GLQ Kurt, OZ1EJV Harry og OZ1BPB Niels.
Som dirigent blev denne aften valgt OZ6BU Bondo. Initiativgruppen havde fået en kopi af Københavnsafdelingens vedtægter. Så havde vi noget at gå ud fra. Vi bestemte os for at vælge en formand, og vælge 6 øvrige personer denne aften, til at konstituere sig som afdelingens bestyrelse. OZ1HOA blev valgt til formandsposten. Herefter valgtes OZ6QC OZ1FOW, OZ1FUT Allan, OZ1BPB, OZ1HUH og OZ1HUI.
Blandt andet var der en del snak om, hvor afdelingen geografisk skulle ligge.

En amatør fra nord enden af den tiltænkte region mente helt bestemt at afdelingen kun kunne ligge i Tappernøje. Da resten af forsamlingen var uenig med ham udvandrede han i protest. Heldigvis for det. Det ville jo være lidt for tidligt at få en kværulant til at trække diskussioner ud i langdrag på fremtidige generalforsamlinger. Med hensyn til geografisk placering af afdelingen endte forsamlingen med at give den valgte bestyrelse fuldt mandat til at finde et egnet lokale et sted på Sydsjælland. Dette var et forslag fra OZ6BU.

Det første bestyrelsesmøde blev afholdt 10/12-82 hjemme hos OZ1HOA, Bent i Præstø. Det første, største og vanskeligste punkt på vort program var at skaffe egnede lokaler. Vi sad og grundede over dette mens vi bare sad og gloede meget tavse på hinanden. Det var en meget stor kamel at sluge, men allerede til bestyrelsesmøde nummer to havde OZ6QC Kaj opdaget en halv gittermast, som stod ved Viemose gamle skole. Han havde forhørt sig vedrørende masten, men der viste sig også noget andet, som vi i de dage havde meget mere brug for. Den bygning, som masten stod ved var ledig, om end den var en del forfalden. Det blev vedtaget at bestyrelsen skulle bese denne bygning den 7/2-83.

I den senere tid havde bygningen været rammen om et selvbyggerprojekt i form af en vindmølle. Men vindmøllen var gået i stå i dobbelt forstand, idet projektlederen, som havde været kæreste med husets datter var smuttet da han var raget uklar med hende. Nu var der diverse specielt fremstillede materialer, der til sammen havde kostet i nærheden af 30.000kr som nu bare lå og fyldte op. Allerede efter datidens vindmølle teknologi var det efter vort skøn en bunke værdiløst skrot – et temmelig nedslående syn. Det var i øvrigt denne vindmølle, som den halve gittermast skulle bruges som vindmølletårn til. Vi havde gået ind på at hjælpe vor vært,Jenny med at få solgt disse komponenter til højst mulig pris. Vi havde til sidst fået en vindmøllekonstruktør til at vurdere det, og dommen var hård, men ikke overraskende. Materiellet var ubrugeligt. Vi flyttede det hele over til Jenny på hendes loft. Hvad der senere blev af det, ved jeg ikke, måske ligger det der endnu.

Da bestyrelsen skulle kikke på bygningen for første gang, glimrede jeg beklageligvis endnu en gang med mit fravær. Til gengæld havde jeg været ude og skaffe borde og stole til de nye lokaler. En solbeskinnet vinterdag med et smukt, hvidt snetæppe, som dækkede hele det dejlige mønske og sydsjællandske landskab, blev alle de anskaffede stole og borde kørt fra Pollerup på Østmøn og til Viemose gamle skole på ladet af Stege Sukkerfabriks Bedford lastbil. Det var 1FOW’s og min evigt hjælpsomme kollega, elektriker Hans Anker Hansen der havde lånt lastbilen af vor fælles arbejdsplads, den nu lukkede Stege Sukkerfabrik. Det blev til en god lørdag formiddags arbejde forHans, Jens og jeg.

En samlet bestyrelse mødtes sammen med vor vært og lejekontrakt blev lavet i samråd med værten. Allerede den 19/2-83 kunne vi tage vort klubhus i brug, om end det var på ”felt fod”. Herefter fulgte en hektisk tid, hvor der blev taget lørdage og søndage til hjælp, hvor der blev savet, hamret, banket, muret og malet. For 1FOW’s og mit eget vedkommende, trukket kabler og hængt lysrør op. Foregangsmand og indpisker var hver gang vor formand OZ1HOA som ikke lod sig affeje med et: ”Jeg har desværre ikke tid på lørdag!” Der skal i den forbindelse nævnes at Bent altid selv gik foran når der skulle arbejdes. Den 10/3-83 holdt vi som nævnt tidligere afdelingens første ordinæregeneralforsamling i lokalerne. Lokalerne var endnu langt fra færdige, men i det mindste brugbare.

Bestyrelsen blev (gen)valgt således: OZ1HOA Bent formand, OZ1BPB Niels som næstformand, OZ6QC Kaj som kasserer, OZ1FOW Jens som sekretær og OZ1FUT Allan som bestyrelsesmedlem. Nyvalgt var OZ1GLW Lennart som suppleant 1 og til sidst OZ5VP, Villy som suppleant 2. Som revisorer blev valgt OZ6BU Bondo og OZ2QF Jørgen. OZ1BOO Jens blev valgt som revisorsuppleant, og herefter var lokalafdelingen Sydsjælland og Møn for alvor ”på vingerne”.

Skønt vi havde godt gang i afdelingen fra starten, så man ikke noget til den i afdelingsspalten i OZ før i majnummeret 1983. Måske kan det skyldes at vi havde travlt med at gøre lokalerne i brugbar stand og først når vi havde nogenlunde brugbare lokaler ville det være på tide at profilere os i OZ.

Da vi skulle ansøge om klublicens ansøgte vi så om kaldesignalet OZ8SMA. Kaldesignalets bogstavkombination SMA står ikke overraskende for: Sydsjælland og Møn Afdeling. Den første klubstation var en Storno Viking, som OZ5VP havde foræret afdelingen. På den udsendtes nyhedsinformationer hver tirsdag kl. 19. denne service løb mere og mere ud i sandet i fordi det kneb til stadighed med at skaffe stof til udsendelserne. OZ1HOA kørte troligt til Viemose om tirsdagen for at foretage disse udsendelser, som typisk var referater fra bestyrelsesmøder. En af de sidste gange gik det galt. Det var lige efter at Storno Viking radioen var blevet skrottet. Den aften havde der efter et skybrud været vand i antennekablet.Det havde Bent ikke set før der dryppede vand ud af hans egen, til formålet medbragte station. Udsendelsen blev afsluttet før tid og først til den efterfølgende klubaften, fik vi at vide hvorfor udsendelsen sluttede så brat.

Årene gik med diverse aktiviteter, både indenfor og udenfor huset, samt vekslende bestyrelser, og ikke mindst vekslende aktivitetsniveau. Udenfor huset deltoges der med stor flid i div. Fielddays, samt enkelte firmabesøg. Den årlige auktion var et par gange et stort tilløbsstykke hvor vi startede med fællesspisning – hakkebøf med bløde løg og spejl æg (samt øl og snaps, hvilket skærpede købelysten). Og i den anden ende af skalaen - i en kortere periode forsøgtes det at nøjes skære ned til kun 2 månedlige klubaftener da det ind imellem skete at det kun var bestyrelsen som der mødte op. Inden for folkekirken har man et udtryk for dette. Det hedder ”messefald”hvis det kun er kirkens personale som er mødt op. Og det var jo netop problemet her.

Interessen for auktionerne klingede mere og mere ud fordi effekterne – for manges vedkommende - bedst kunne placeres i elektronik containeren på genbrugspladsen. Auktionskonceptet gik ud på at man donerede effekterne således at klubben fik hele det indtjente beløb. Det er sikkert derfor der var fremlagt så meget elektronikskrot til auktionerne. Havde vi ændret dette koncept – måske 50/50 havde vi måske stadig dette som en årlig begivenhed. Nu vil det være ekstremt svært at genstarte, fordi alle vil huske de sidste auktioner med afbrændte, monokrome pc skærme og delvist kannibaliserede radiochassiser og uidentificerede printkort.

Den 1/7 1996 meddelte vores vært, Jenny Rasmussen, at hun ikke ønskede at forlænge lejemålet. Vi skulle fraflytte senest d. 1/7 1997. Hun havde nået en fremskreden alder og ønskede derfor på sigt at afhænde ejendommen. Jeg skal her på det bestemteste indskyde at vort lejemål i Viemose altid havde været til gensidig glæde. F.eks. nægtede hun altid at modtage vores årlige afregning for el, det var en gave til os hvert år med bemærkningen ”Det regnskab ser jo fint ud. Behold I bare pengene – Jeg har købt kage og jeg har lavet kaffe til os”.

Men intet varer evigt og flytningen var en realitet. Igen var der et vågent medlem i afdelingen som klarede en vanskelig situation for os. Det var OZ2ADW Bent , som stadig spiller badminton med OZ1ELU John i Vordingborg Firmasport. (herefter kaldet VFS) OZ2ADW havde talt med formanden for VFS og fandt derved ud af at VFS lige havde overtaget et hus. Det hus som vi nu har lokaler i.

Et møde var kommet i stand mellem de to bestyrelser og inden ret længe indkaldtes til ekstraordinær generalforsamling som samtidig var en præsentation af de nye lokaler – hvis generalforsamlingen ellers kunne godkende bestyrelsens disposition om flytning til VFS. Godt nok kan vor hobby vel næppe komme ind under kategorien ”Sport”, men til gengæld ville VFS’s vifte over aktiviteter blive bredere med os under deres tag.

Den 9. januar 1997 afholdtes en ekstraordinær generalforsamling i de nye lokaler hos VFS for at få de sidste formaliteter mellem os og VFS på plads. Alle var glade og tilfredse med resultatet. Os der var mødt op kunne simpelthen ikke få armene ned. Det var næsten for godt til at være sandt, men ikke desto mindre var det sandt.

Her fik vi tilbudt 2 mindre lokaler til radiorum og værksted helt som ville være 100 % for os selv. Desuden deles vi med VFS om et større mødelokale samt kontor og køkken. Mødelokalet bliver flittigt brugt til undervisning og fælles byggeprojekter. Og i radiorummet er der hektisk aktivitet når der køres test. Desuden står Vordingborg repeateren OZ8REG også i radiorummet. VFS ville meget gerne have vitrineskabet med vort lille museum stående i det store fælleslokale.

I løbet af foråret 1997 fik vi fjernet vores sidste inventar / rodekasser fra Viemose og så var vi endegyldigt flyttet. Det var den nyvalgte formand OZ9ABQ, Erik og undertegnede som flyttede det sidste væk på hans trailer.

Og pludselig er der nu forløbet 15 år hos VFS. Utroligt som tiden dog går! Aktivitetsniveauet er nogenlunde stabilt, ligesom medlemstallet også er det. Ved sidste generalforsamling talte afdelingen 19 medlemmer, en tilbagegang på 1 siden sidste år. Dette fordeler sig som 2 udmeldte og 1 ny indmeldt. I afdelings velmagtsdage kunne vi tælle 41 medlemmer, det var dengang da vi toppede medlemsantallet. Over halvdelen af dem så vi dog aldrig noget til.

For et par års tid siden kom der en ung mand til en klubaften som skulle tale med nogen fra bestyrelsen. Man havde fundet en klausul på ejendommen i Viemose som åbenbart aldrig var blevet aflyst. Der var tinglyst at Radioamatørafdelingen Sydsjælland & Møn havde forkøbsret på ejendommen. Denne klausul ville Jenny, som heldigvis stadig levede i bedste velgående, gerne have omstødt. Selvfølgelig ville vi gerne være behjælpelige med at få klaret dette. Erklæringen blev underskrevet og vi bad den unge mand om at hilse Jenny mange gange fra os.

Der er ikke mange medlemmer tilbage som kan fejre deres 30 års anciennitet i afdelingen. Men helt sikkert husker jeg at OZ2QF og OZ1FOW var med til den stiftende generalforsamling i Mern. Jeg selv tæller ikke med blandt jubilarerne idet jeg i en kortere årrække ikke var medlem af afdelingen grundet andre aktiviteter om torsdagen.

Radioamatørhobbyen har gennem de senere år måtte gennemgå en støt tilbagegang, på trods af mange nye og spændende tekniske udfordringer. Mange er simpelt hen standset som radioamatører samtidig er kun et fåtal nye amatører er kommet til. Verden har ændret sig. Kommunikation over lange afstande er i dag en selvfølge og desuden ikke noget man længere betaler for i dyre domme. Alligevel tror jeg stadig på en fremtid for radioamatør hobbyen.

30 år er trods alt lang tid og derfor kan det naturligvis heller ikke undgås at der er nogle amatører som går bort. Ingen nævnt, ingen glemt, men skulle jeg fremhæve en af dem som ikke er hos os mere, så er det fordi især han gjorde virkeligt et kæmpe stort pioner arbejde for afdelingen i dens første år. Og det vil helt sikkert være salig OZ1HOA, Bent Thrane, som vi mistede i september 1989. Men jeg vil her mindes dem alle ved at udtrykke et:

”Æret være deres minde!”

Her til slut vil jeg ønske afdelingen hjertelig tillykke med fødselsdagen. 30 år er normalt ikke et jubilæum man som sådan fejrer. Dette må derfor være kompensation for 25 års jubilæet som aldrig blev markeret Derfor synes jeg at 30 år er en milepæl, også set i lyset af at afdelingen stadig hører til blandt Danmarks yngste.


OZ7NQ/OZ1BPB

Niels E. Holm
Alstrup skovvej 15
4840 Nr. AlslevPå genhør på frekvenserne


433,525 MHz Lokalfrekvens UHF
145,525 MHz Lokalfrekvens VHF
434,800 MHz Repeateren OZ8REG (82,5Hz pilottone)Kilder:
Telefoninterview fra 2002 med OZ1FOW, Jens samt hans notater fra initiativgruppens møde.Telefoninterview fra 2002 med OZ2QF, Jørgen som også har opbevaret forskellige dokumenter helt fra afdelingens start.Diverse protokoller fra OZ8SMA.Samt egne erindringer

Her kan du hente DOC filenOZ8SMA 30 år jubilæum


Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!Made in Stone's WebWriter 4

Denne hjemmeside er optimeret til korrekt visning i Internet Explorer * Mozilla Firefox * Opera

opdateret November 2014