Vordingborg Firmasport


Møder
2014-201513
November

Klubaften
hyg og byg
50 MHz test

20
November

Klubaften
hyg og byg

27
November

Klubaften
hyg og byg

2
December

144 MHz
Contest

4
December

Klubaften
hyg og byg
10-m
Contest

9
December

433 MHz
Contest

11
December

Klubaften
hyg og byg
50 MHz
Contest

18
December

Glædelig
Jul

Gløgg og Æbleskiver

6
Januar

144 MHz
Contest

8
Januar

Godt Nytår


13
Januar

Klubaften
hyg og byg
433 MHz
Contest

Generalforsamlingen 2014

Torsdag den 13-03-2014 var der generalforsamling i klubben.

Der var mødt 12 medlemmer op, formanden OZ9ABQ bød velkommen, og første punkt på dagsordenen var valg af dirigent, det blev John OZ1ELU.

Formanden Erik OZ9ABQ takkede vor flittige contest gruppe, og nævnte vore byggeprojekter. Han kom også ind på vores 30 års jubilæum og loppemarkede som var en rigtg god dag med mange besøgende. Beretningen blev godkendt.

Kassereren OZ2HNS fremlagde regnskabet for 2013 og derpå budget for 2014, dette blev godkendt.

Der var indkommendet to forslag fra bestyrelsen.
1. frist for indsendelse af forslag ændres fra 8 til 7 dage.
2. rykke generalforsamlingen fra anden torsdag i Marts til tredje torsdag så det ikke er på samme aften som 50 MHz contesten.
Begge forslag blev vedtaget

Derefter var det valg.

Formanden    OZ9ABQ    Ikke på valg i år.
Kasserer        OZ2HNS    var på valg i år blev genvalgt .
Sekretær       OZ7NQ    var på valg i år, blev genvalgt.
Best.-suppleant       OZ2ADW  genvalgt for 1 år
Revisor                    OZ1ELU      ikke på valg i år;
Revisor-suppleant   OZ1BMA   genvalgt for 1 år

Under punktet eventuelt.
Det blev drøftet om hvorvidt klubbens hjemmeside skulle fortsætte, eller om det hele skulle foregå på FaceBook gruppen. Hjemmesiden har efterhånden nået sit maksimum på serveren og enten skal den reduceres eller også skal den udvides med øget betaling til følge.
Det blev vedtaget at klubben betaler for en udvidelse.
OZ1JHM foreslår vi bliver lidt mere visionære mht. fremtiden for klubben. Hvis vi ikke gør noget vil gennemsnits alderen på medlemmerne om 10 år være øget med præcis 10 år. Vi skal forsøge at skaffe medlemmer som ikke nødvendigvis er radioamatører – det kan de blive på sigt. Det er som bekendt ikke længere nogen kunst at opnå sendelicens. Vores aktiviteter spænder jo også vidt, se bare vores Arduino projekter. Der sidder garanteret mange rundt omkring og arbejder med programmering på hobbyplan. Vi vedtog at dedikere klubaftenerne i september til åbent hus arrangementer. OZ1JHM vil sammensætte en artikel til lokalaviser.

Derefter takkede dirigenten for god ro og orden og mødet blev hævet.


Bestyrelsen ser ud som følger

Formand     OZ9ABQ
Sekretær     OZ7NQ
Kasserer     OZ2HNSValid XHTML 1.0 TransitionalValidated by HTML Validator (based on Tidy)
Opdateret November 2014